Obchodní podmínky logo
Jméno Heslo Login
Nákupní košík
Košík je prázdný
Vyhledávání
Nejprodávanější
Mazací plány
Dodavatel Castrol Dodavatel Shell Dodavatel Total quartz Dodavatel Motul Dodavatel Selena Dodavatel OMV Dodavatel Mobil 1 Dodavatel Opel gm Dodavatel Ford Dodavatel Elf Dodavatel BMW quality Dodavatel Pennasol
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a nákupní řád FullPower e-shopu

Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod www.fullpower.cz nabízející k
prodeji široký sortiment motorových. Kupující učiněním objednávky
akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího
se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s
koncovým zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník, jakož i předpisy související.

Objednávka a ceny zboží
Ceny u zboží na webových stránkách www.fullpower.cz
jsou závazné, a to až do doby jejich změny.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Internetový obchod na stánkách www.fullpower.cz si vyhrazuje právo
na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Hlavní způsob
objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky.
Objednávat lze také telefonicky nebo e-mailem, pokud není možno objednat přes internetový obchod. Při
každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího.

Termín a způsob dodání zboží
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro
její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající expeduje – předá dopravci nejpozději
do tří pracovních dnů po obdržení objednávky.

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:
1) Osobní odběr = převzetí objednaného zboží na těchto odběrních místech – Pod Skalkou 1355, 463 11, Liberec, telefon +420 722 222 400. Osobní odběr je zde možný každý všední den po dohodě,
případně soboty, neděle po dohodě.
V případě zvolení osobního odběru objednávky Vás budeme e-mailem nebo telefonicky kontaktovat, zda je
Vámi objednané zboží skladem a je připraveno k vyzvednutí na Vámi zvoleném odběrním místě.

2) Zboží je zasláno Českou Poštou (v případě, že platba za zboží proběhla předem na náš bankovní účet číslo
4089659001/5500) - cena 100 Kč s DPH (při objednávce nepřevyšující hmotnost 10kg, při objednávce
převyšující hmotnost 10 kg si vyhrazujeme právo zvýšit poštovné - viz ceník České pošty a.s.)

3) Zboží je zasláno Českou Poštou na dobírku - cena 130 Kč s DPH (při objednávce převyšující hmotnost 10
kg si vyhrazujeme právo zvýšit poštovné - viz ceník České pošty a.s.)

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k
předmětu koupě na kupujícího.
Za zdržení způsobené Českou Poštou neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít,
zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do
dodacího listu a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí
do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!


Záruka a reklamace
1. Práva a povinnosti prodávajícího
Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo
stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V
takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím
uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefonicky.

2.Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena v e-shopu. Všechny
ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem
prodávajícího. Kupující má na základě ustanovení zákona c 367/2000 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

3. Reklamační řád
Internetový obchod na stránkách www.fullpower.cz
poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení
obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu,
prostřednictvím pošty, telefonicky. Při podání reklamace je nutno předložit: kopii prodejního dokladu
(faktury), stručný popis závady. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do deseti pracovních dnů od
podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly:
neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími
vlivy. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.
Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného
obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost
tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník
má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako
fyzická osoba (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo emailem,
uveďte číslo faktury (prodejního dokladu) od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pokud jste již
zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu v pevné krabici, a to za následujících podmínek - zboží
musí být v původním nepoškozeném obalu - zboží nesmí být nikterak použité - zboží nesmí být nijak
poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, musí být zaslána zpět včetně příslušenství,
návodu atd. a s originálem dokladu o koupi. Zboží zasílejte doporučeně prostřednictvím České pošty a
pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku,
takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato. Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám
zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet. Prodávající je oprávněn dle § 415
odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět náklady na poštovné. Splatnost vrácené
částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme
akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

 
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
Platnost obchodních podmínek: Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.11.2009
Ochrana osobních udaju
Velmi si vážíme Vaší důvěry, se kterou jste navštívili naše webové stránky, proto se snažíme maximálně chránit vaše osobní údaje.

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí Vaší registrace nebo nám byla sdělena během Vaší objednávky, jsou naší firmou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili tyto u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Údaje o registrovaných uživatelích nesdělujeme třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisejí s vyřízením vaší objednávky, a to pouze v nutném rozsahu (např. poštovní adresa).

V plné míře respektujeme Vaše soukromí, Vámi uvedené údaje NIKDY nevyužijeme pro účely marketingu nebo jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.